Сега имате уникалната възможност да поръчате визитки онлайн, като не само поръчката се прави онлайн, а и виждате готовия дизайн на вашите визитки. Така организирано, всичко се случва по-бързо. Дизайните на визитки са

оформени в няколко основни категории. Във всяка една категория са включени най-търсените варианти за дизайн на визитки за конкретната дейност. Разясняваме накратко: избирате „вашият“ дизайн визитки онлайн /едностранни или двустранни/, променяте текста според вашите изисквания и довършвате поръчката. След това наш консултант ще се свърже с вас, за да получите информация кога да очаквате готовите отпечатани визитки. По-лесно от това, колко да е :)
Дизайни на визитки, вижте тук